Veerkracht en zelfvertrouwen (deel 2)

In de praktijk kunnen kinderen onzeker doen en weinig veerkracht en zelfvertrouwen uitstralen. Deze houding kan ervoor zorgen dat je hem/haar wilt beschermen. Het beschermen is een goedbedoelde manier om je kind te willen helpen, en wellicht zit dat diep in ons systeem verweven, dat het een eerste automatische reactie is. De vraag is: “Help je het kind er daadwerkelijk mee?”

Nu we erbij stil staan, merk je op dat met het beschermen, er onbedoeld een signaal wordt afgegeven, dat hij of zij het zelf niet kan, er geen  vertrouwen is in zijn of haar capaciteiten en hiermee ontneem je onbewust ook zijn of haar (veer)kracht.

Wat heeft een kind nodig?

Angst is een oer oud gevoel, dat ons herinnert aan een periode dat we moesten overleven. De angst om dood te gaan als je een leeuw of een tijger tegen het lijf zou tegenkomen. De angst om geen eten te kunnen vinden of je familie willen beschermen tegen andere grillen van de natuur. In de tijd waarin we nu leven maken we deze situaties niet meer mee. Toch zit het nog in onze DNA verweven en van daaruit kan het zijn dat je een automatische reactie hebt om een ander te willen beschermen. Wat we in deze tijd echter ook weten, is dat reageren vanuit angst ons verder van onszelf doet verwijderen. Dat vertrouwen geven, stapje voor stapje door de angst heen bewegen, ons verder brengt naar meer zelfvertrouwen.

Pijn en ongemak

Ooit kunnen we ziek worden en ooit gaan we dood. Het is een heel natuurlijk proces, een gegeven waar we niet omheen kunnen. Na de dood zijn er mensen die geloven dat er meer is en mensen die geloven dat het stopt. Met ziekte is het vaak anders. Ziekte kan je veel pijn en ongemak bezorgen, dat je wellicht genoodzaakt wordt om het leven op een andere manier te bekijken. Heel vaak zijn mensen echter in staat om, na het ziek zijn en het lijden, een reden te vinden wat het ziek zijn hen heeft gebracht.

Ook ik heb een hele poos fysiek geleden en achteraf is het een tijd geweest waarbij ik vele inzichten heb gekregen, wat zelfs voor een ommekeer heeft gezorgd in mijn leven. Ziek zijn hoeft niet alleen als negatief worden bestempeld. Het kan ook tot een positieve verbetering leiden. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet vervelend is om ziek te zijn en dat dit voor ongemak zorgt. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ongemak en pijn ook bij het leven hoort en dat we daardoor veerkrachtiger en meer zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Je lichaam is tot zoveel in staat en ook mentaal zijn we vele malen sterker dan je je wellicht voor kunt stellen.

Signalen aankijken

Wat ik heb geleerd van ziek zijn, is dat je lichaam vele signalen geeft en je wilt helpen om de boodschap die het je geeft, serieus te nemen. Ieder deel van je lichaam heeft een functie en zo heeft ook elke ziekte en ongemak je iets te vertellen. Naast de medische mogelijkheden, kan het heel interessant zijn wat je lichaam duidelijk wilt maken. Van de meest kleine tot de meest grote klacht, kun je ook een vertaling maken. Door je bewust te worden wat je lichaam geeft aan signalen, en de boodschap serieus te nemen, kun je de confrontatie aan gaan en aan de slag met wat er nodig is voor jou.

De afgelopen tijd zijn er enkele mensen geweest die na medische hulp niet verder kwamen en mij hebben gevraagd wat de volgende klachten hen wilde vertellen:

~1~Waar staat een aanhoudende blaasontsteking voor?
~2~Waar staat kiespijn voor? De tandarts kan geen oorzaak vinden, waarover mag ik meer bewust worden?

Een blaasontsteking, die aanhoudt, kan gaan over een aanhoudende innerlijke strijd, waarbij emoties die spelen, niet worden geuit… Er is iets van invloed -in jou- waarbij er van alles speelt, waar je je niet over uitspreekt. Waar een gevecht in jezelf over wordt gevoerd.

Kiespijn kan gaan over pijn om te kiezen voor jezelf… . Ooit kan het zijn dat je geleerd hebt om heel veel rekening te houden met anderen en jezelf aan te passen. Dan kan het lastig zijn om écht te kiezen voor jezelf. 

Deze vertalingen zijn kort door de bocht. Toch was men er erg mee geholpen, omdat het voor hen duidelijk maakte wat hun lichaam hen ermee wilde vertellen. Ze waren in staat om de boodschap serieus te nemen.

Erkennen van gevoelens

De onzekere houding van je kind vraagt jou om je kind serieus te nemen en erkenning te geven aan angstige gevoelens. Vraag je kind wat hij of zij van jou nodig heeft als de angst zo groot is. Vraag wat het ergste is dat er kan gebeuren? Toon begrip voor hem of haar en geef het vertrouwen dat hij of zij het kan. Onderzoek samen wat durft hij of zij wel durft. Met welke hulp komt je kind een stapje verder en benoem ook de momenten waarop je hebt gezien dat je kind iets durft waarvan hij of zij dacht het niet te kunnen.

Voor meer praktische tips download het gratis e-book en lees meer in H4 wat ervoor nodig is om het vertrouwen op te bouwen van je kind, incl. opdrachten om samen hiermee te spelen.

Vertrouwen en veerkracht opbouwen

Veerkracht en zelfvertrouwen krijg je door dát te gaan doen waar je een beetje bang voor bent en achteraf met voldoening, plezier en trots op terug kunt kijken. Het helpt als je gaat experimenteren met activiteiten die je kind graag wilt kunnen en waar je kind blij van wordt. Daarbij is het helpend om na een lastige ‘klus’ samen na te gaan wat er is gelukt. Ooit hebben we ook leren lopen en fietsen. Met vallen en opstaan, is het ons geluk(t) en zijn we er sterker, veerkrachtiger, uitgekomen.

Alleen weet je veel, samen kom je verder.

Heb je alles geprobeerd, zonder het gewenste effect? Weet dat je niet alleen hoeft te zwemmen, we weten beiden dat we ons ooit kwetsbaar voelen. Vraag gerust om hulp, zodat we de krachten kunnen bundelen. Mail gerust voor een vrijblijvende afspraak, om te onderzoeken of we willen samenwerken. Ook voor lichamelijke klachten, waar de medici geen oplossing voor weet, kun je bij me terecht voor een vertaling.

Liefs Lisa

P.s. A.s. donderdagavond 29 april 2021 om 20 uur, kun je je GRATIS aanmelden voor het webinar: ‘Spiegelgedrag en de vertaalslag van een kindertolk.’
Laat je verrassen wat je kind jou wilt aanwijzen waar jullie je geluk kunnen vinden. Een fijne ontmoeting met gelijkgestemden, waarbij je ook nog eens veel nieuwe inzichten op doet over je kind. Meld je even aan via de mail: info@grootgelukkindercoaching.nl , zodat ik je de praktische informatie kan mailen.