Wat een bevrijding!

Waar ik zie dat ze zichzelf afwijzen voor wat ze niet goed denken te doen, hebben we ruimte gemaakt voor liefde, zachtheid en vertrouwen tijdens het leren.

Wanneer je iets nieuws leert, gaat het soms zoals je verwacht en een andere keer niet. Wat zeg jij dan tegen jezelf?…  Helpt je dit antwoord om je een goed gevoel te geven? Wat bevrijdend is en ruimte geeft aan liefde, zachtheid en vertrouwen, is het pad dat ik je graag laat zien.

Om met vertrouwen te kunnen leren, zou je jezelf kunnen vragen: “Wat zou je de volgende keer anders of beter kunnen doen?” Hoe voelt dit? Weet dat er binnen het leerproces eigenlijk geen goed of fout is. Je kunt het niet verkeerd doen. We kunnen wel andere keuzes maken, die je vanuit de ervaring hebt opgedaan. Iets wat je beter past of klopt voor jou.

Tijdens de training tot Kindertolk van afgelopen week, hebben we erkenning gegeven aan oordelen en overtuigingen die spelen bij jezelf afwijzen en invulling gegeven aan wat er nodig is om meer liefde, zachtheid en vertrouwen te voelen.

Ook in het dagelijkse leven, kun je merken wanneer je jezelf afwijst. Het zijn momenten waarop je voelt dat het goede gevoel ver te zoeken is.

Let maar eens op hoe snel je jezelf of anderen verwijten maakt of naar beneden haalt (voor gedrag dat je niet bevalt). Heeft het zin, zie je een beter effect?

Waar we wel invloed op hebben, waar we wel verandering in aan kunnen brengen, is ons eigen gedrag. Wat kunnen we zelf veranderen?

Ik nodig je uit om je gedachten te onderzoeken, daar waar je je eigen gedrag afwijst, door kritiek op jezelf te geven.

Waar je jezelf vastzet of een vervelend gevoel ervaart. Waar je jezelf naar beneden haalt door te denken dat je het niet weet of niet kan, met als gevolg dat je eerder geneigd bent om af te haken of de situatie te vermijden.

Sinds ik me besef dat onze kinderen vooral gericht zijn op wat wij – ouders & opvoeders- voorleven, ben ik bereid om alles aan te kijken wat me in de weg zit.

Wens ik dat mijn kinderen gezond opgroeien en ontwikkelen, dan zal ik daarin het goede voorbeeld geven door (80% ) gezonde voeding te eten, me op fysiek gebied te blijven bewegen, me op mentaal, spiritueel en emotioneel gebied de inspiratie geven die mij voorziet van behoeftes die ik ervaar en daar een plek aan te geven.

Wens ik mijn partner, familie, vrienden, etc. meer liefde, zachtheid en vertrouwen, dan mag ik beginnen bij mezelf.

En juist de triggers maken me bewust van blinde vlekken. Overtuigingen, gedachten en oordelen die onbewust een rol spelen binnen de relatie. Zo heb ik heel wat (familie)patronen kunnen doorbreken en ontlast ik onze kinderen van ‘de shit’ die niet (meer) werkt.

Ik ben me bewust geworden hoe ik ooit geneigd ben om te gaan met spanning, onzekerheid, angst, boosheid, woede, etc.

Welke problemen ik daarmee ooit in de hand heb geholpen en me verder van mezelf brengt.

Waar ik de vreugde en vervulling heb gemist en waar ik nu liefde, zachtheid en vertrouwen voel, doordat ik zie waar we als ouder, opvoeder, partner, werkelijk invloed hebben, zonder egoïstisch te zijn.

Dat gezegd hebbende weet ik ook dat ik niet de illusie heb dat ik perfect ben. Ook dat heb ik volledig losgelaten. Men mag me haten en van me houden, het maakt geen verschil voor mij. Het is juist heel bevrijdend als alle twee de kanten er mogen zijn.

Wat ik heb geleerd, is dat als bepaald gedrag mij raakt, het OOK iets zegt over mij, je jezelf daarvan kan bevrijden en dit ook doorwerkt.

De bereidheid van de (groot)ouders en opvoeders waarmee ik mag samenwerken, leveren telkens weer kippenvel momenten op.

Het is wonderlijk hoe precies je kind, je partner je liefdevol aanwijst wat er onbewust speelt en graag gezien wilt worden. Opeens de logische verbanden herkennen, tussen jezelf en de relatie met je kind of je partner en de dynamieken kunnen doorbreken zonder te duwen, te trekken of forceren.

Ja, zelfs hele familiepatronen van generaties komen aan bod, waar men gaat zien hoe diep verankerd bepaalde gedragingen in de familielijn zit.

Waar wijs jij jezelf (nog) af en kun je met meer liefde, zachtheid en vertrouwen reageren?

Liefs Lisa

P.S. Is het nu tijd om ruimte voor jezelf te maken voor meer liefde, zachtheid en vertrouwen, dan nodig ik je uit om Maandelijks mee te doen aan het Magisch Meditatie Moment. Je bent zowel fysiek als online welkom. Interesse? Stuur me een PB en je krijgt de info.

Weet je niet meer waar je het zoeken moet, loop je vast wat betreft het gedrag dat je kind, je partner iedere keer weer laat zien en wil je er graag vanaf? Stuur me een PB en we spreken online of fysiek vrijblijvend af.