Zelfstandigheid Archieven - Groot Geluk Coaching

Category: Zelfstandigheid

De leerling die de leraar de juiste richting aanwijst…

De leerling die de leraar de juiste richting aanwijst…

Ze gunt haar leerlingen om vanuit eigen initiatief keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun (eigen) gedrag. De leraar weet dat focus, rust en ruimte belangrijke voorwaarden zijn om leerlingen vaardigheden aan te leren, die helpend zijn om in hun verdere leven gebruik van te kunnen maken.

 

Wat deze leraar niet weet, is dat leerlingen die haar uitdagen, de juiste richting kunnen aanwijzen om uitdagingen te overwinnen. Nu speelt er een uitdaging met een leerling uit 6 vwo, waar ze bereid is om met mij naar te kijken, omdat haar energie weglekt en het zinloos lijkt om er moeite in te steken. Welke richting wijst deze leerling aan?

LEES VERDER

Van verzorgen naar zelfstandigheid

De eerste levensjaren van je kind ben je als ouder vooral aan het verzorgen. Eten, drinken, slapen en spelen. Je zorgt voor veiligheid, liefde en aandacht door in te spelen op de basisbehoeften van je kind. Op een bepaald moment verandert dit verzorgen naar opvoeden in zelfstandigheid. Je kind kan en ontdekt steeds meer en jij geeft je kind steeds meer ruimte om zelfstandig te worden. Jij, als ouder,  begeleidt dit proces door te vertellen wat je kind wel en niet mag.

LEES VERDER

Van verzorgen naar zelfstandigheid